S4C to broadcast final stage of Paris-Nice cycle race live

S4C to broadcast final stage of Paris-Nice cycle race live

Navigation:
Home » Search

World-class continental cycling is back on S4C for the spring and summer of 2015.

And the coverage begins this weekend with live coverage of the final stage of the first of the Classics, Paris-Nice race on Seiclo. The Seiclo show will be part of the S4C sport show Clwb on Sunday, 15 March (from 12.45).

With Welsh cyclist Geraint Thomas Team Sky excelling in the race, aided by fellow Welshman Luke Rowe and world time trial champion Sir Bradley Wiggins also in the team, there will be a huge interest among S4C viewers in the live coverage.

S4C will broadcast the Le Tour de France and the Classics races with live and highlights coverage over the coming months. Experienced sports producers Sunset & Vine Cymru will produce the cycling coverage for the Paris-Nice race.

They will also be responsible for the S4C Seiclo programmes which will broadcast during the next months, both as part of Clwb on Sundays and during the week as a stand-alone show. 

Coverage will also be available on S4C Clic on the S4C on-demand on-line service, S4C Clic for 35 days after the initial broadcast and on YouTube. 

Anchor presenter Rhodri Gomer Davies, Rheinallt ap Gwynedd and commentator Wyn Gruffudd are the presentation team for the Paris-Nice coverage on Seiclo.

Sue Butler, S4C Sports Rights Editor said, "We are delighted to be showing the Paris-Nice race live following the great response to our highlights package last year. It adds to our free-to-air coverage of some of the top cycling coverage from Wales, UK and Europe."

How to watch S4C

In Wales: Sky 104; Freeview 4; Freesat 104; Virgin TV 166.
In England, Scotland and Northern Ireland: Sky 134; Freesat 120; Virgin TV 166.
Online across the UK on S4C’s website – s4c.co.uk/clic – where it is available on demand for 35 days. Viewers across the UK can watch S4C live on tvcatchup.com

Mae seiclo o'r safon uchaf o gyfandir Ewrop yn ôl ar S4C ar gyfer gwanwyn a haf 2015.

Ac mi fydd y cyffro'n cychwyn y penwythnos hwn gyda darllediad byw o gymal olaf y ras Paris-Nice ar y gyfres Seiclo. Fe fydd Seiclo yn rhan o raglen Clwb S4C ar ddydd Sul, 15 Mawrth (o 12.45).

Fe fydd diddordeb mawr gan wylwyr S4C yn y rhaglen fyw wrth i'r Cymro Geraint Thomas o Team Sky ymladd am le ar y brig gyda chymorth ei gyd Gymro Luke Rowe a Syr Bradley Wiggins sydd hefyd yn y tîm.

Fe fydd S4C yn darlledu'r Le Tour de France a rasys y Clasuron gyda darllediadau byw ac uchafbwyntiau dros y misoedd nesaf.

Y cynhyrchwyr chwaraeon profiadol Sunset & Vine Cymru fydd yn cynhyrchu'r darllediad ar gyfer Ras Paris-Nice.

Byddan nhw hefyd yn gyfrifol am raglenni Seiclo S4C fydd yn cael eu darlledu dros y misoedd nesaf, fel rhan o Clwb ar ddyddiau Sul ond hefyd yn ystod yr wythnos fel sioe ar ben ei hun.

Fe fydd sylwebaeth hefyd ar gael ar S4C Clic ar y gwasanaeth ar-lein ar alw, S4C Clic am 35 diwrnod ar ôl y darllediad cyntaf a hefyd ar YouTube.

Y cyflwynwyr Rhodri Gomer Davies, Rheinallt ap Gwynedd a'r sylwebydd Wyn Gruffudd yw'r tîm cyflwyno ar gyfer Ras Paris-Nice ar Seiclo.

Meddai Sue Butler, Golygydd Hawliau Chwaraeon S4C, "Rydyn ni wrth ein boddau i gael darlledu Ras Paris-Nice yn fyw. Fe gafodd ein pecyn o uchafbwyntiau ymateb gwych y llynedd. Mae hyn yn ychwanegiad gwych at ein darllediadau o rasys seiclo o'r safon uchaf o Gymru, y DU ac Ewrop."