Vacancy: Events and Communications Officer

Navigation:
Home » Search

Events and Communications Officer
Salary:
£20,000 per annum
Contract:
Full Time (37 hours per week)
Location: Newport, South Wales

Following an internal promotion, an exciting opportunity has arisen for an Events and Communications Officer to join the team at Welsh Cycling. This individual will be responsible for developing and co-ordinating the cycling events programme across Wales.  They will also be responsible for co-ordinating Welsh Cycling’s internal and external communications to ensure there is an increased profile and understanding of Welsh Cycling’s programmes and activities. This will include the development of communication by email newsletter, Twitter and Facebook as well as maintenance of the Welsh Cycling website.

The successful candidate will have a demonstrable knowledge of cycle racing across all disciplines, excellent communication and organisation skills and sound IT skills.

This is a permanent, full-time position (37 hours per week). The salary is £20,000 per annum and a company pension scheme is available. The post is based at the Wales National Velodrome, Newport.

To apply for this vacancy please download the job description and application form. Completed application forms should be returned to:

marcus.kingwell@welshcycling.co.uk or

Marcus Kingwell
Interim Executive
Welsh Cycling Union
Wales National Velodrome
Newport International Sports Village
Newport
NP19 4RB

All applications must be received by 5pm on Friday 6 July 2012.
Successful applicants will be required to undergo an Enhanced CRB check.

ECO Job description
Welsh Cycling Application Form


Swydd:                               Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu    

Adran:                                 Llywodraethu   

Yn atebol i:                          Prif Weithredwr

Prif Gyswllt â:                      Clybiau Beicio Cymru, Beicio Prydain, y cyfryngau

Lleoliad:                               Felodrom Cenedlaethol Cymru, Casnewydd

Cyflog:                                 £20,000 y flwyddyn

Oriau:                                  37 awr yr wythnos, llawn amser

Crynodeb o’r Swydd:    
Datblygu a chydlynu rhaglen digwyddiadau Beicio Cymru; cydlynu gwaith cyfathrebu mewnol ac allanol Beicio Cymru                      

Dyddiad cau:                       Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2012 (5pm)


Yn dilyn dyrchafiad mewnol, mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu ymuno â’r tîm yn Beicio Cymru. Bydd yr unigolyn hwn yn gyfrifol am ddatblygu a chydlynu’r rhaglen o ddigwyddiadau beicio ar hyd a lled Cymru. Bydd hefyd yn gyfrifol am gydlynu gwaith cyfathrebu mewnol ac allanol Beicio Cymru er mwyn sicrhau bod gwell proffil i raglenni a gweithgareddau Beicio Cymru, a gwell dealltwriaeth ohonynt. Bydd hyn yn cynnwys datblygu’r gwaith cyfathrebu drwy gylchlythyr ar e-bost, Twitter a Facebook yn ogystal â gofalu am wefan Beicio Cymru.              

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth amlwg am rasio ar feiciau ym mhob disgyblaeth, sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol a sgiliau Technoleg Gwybodaeth medrus.   

I wneud cais am y swydd hon, lawrlwythwch ffurflen gais a’i dychwelyd at:      

marcus.kingwell@welshcycling.co.uk neMarcus Kingwell

Interim Executive
Welsh Cycling Union
Wales National Velodrome
Newport International Sports Village
Newport
NP19 4RB

Mae’n rhaid i bob cais ein cyrraedd ni erbyn 5pm ddydd Gwener 6 Gorffennaf 2012.
Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Archwiliad Uwch gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

ECO Job description
Welsh Cycling Application Form