Sustrans Cymru Advisory Board

Navigation:
Home » Search

Can you help us?

We are looking someone to chair the Sustrans Cymru Advisory Board and act as a critical friend to the National Director, helping to influence the sustainable transport agenda in Wales. The full job description is attached.

If you are interested then please send a full CV and a letter detailing how you feel you can contribute to lee.waters@sustrans.org.uk

Closing date for applications is 31st August 2012.

Job Description


Allwch ein helpu?

Rydym yn chwilio am rywun i gadeirio Bwrdd Cynghori Sustrans Cymru ac i weithredu fel cyfaill beirniadol i’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol, gan helpu i ddylanwadu ar yr agenda trafnidiaeth gynaliadwy yng Nghymru. Mae’r disgrifiad llawn o’r swydd wedi’i atodi.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch CV cyflawn a llythyr yn manylu ar sut, yn eich barn chi, y gallwch gyfrannu at lee.waters@sustrans.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31fed Awst 2012.

Job Description Cymraeg