This weekend: North Wales Go Race MTB Plus 2012

Navigation:
Home » Search

Go Race MTB Plus, 2012

Go Race MTB Plus races are a ‘practice’ for the forthcoming Welsh MBS and the British MBS. This is to get you used to racing for a longer period of time than the normal Go Race. The races will be run over the usual Go Race courses but will have a specific duration plus 1 lap. Therefore, for example, youth riders will race for 50 minutes plus 1 lap, juveniles for 40 minutes plus 1 lap etc. down to the under 8’s at 10 minutes plus 1 lap.

If any 16+ riders (and I don’t mean mum’s, dad’s or other adults) want to come along for the practice, then they are welcome to join in the youth races. There is also a category in the WMBS rounds described as 16+ Go MTB. This will take place over the full course and  is aimed at riders who are new to racing or have not competed in a regional race before. The regular or more experienced riders of this age group will compete in the Junior category. Again, anyone wanting  to compete in these events are welcome to come along to the Go Race MTB Plus races for practice.

Go Race MTB Plus:

Feb 19th, Nant BH LL27 0JB

Mar 18th, Coed y Brenin LL40 2HR (Hosted by Coed y Brenin Dragons)

Signing on and practice from 9.00, first race 10.30. Charges and age categories as per our usual Go Race MTB Series.There will be no time trials in these rounds

For more information contact:

Mike Tong mike.tong@welshcycling.co.uk 


Rasys Beicio Mynydd Go Race Plus, 2012

Mae rasys beicio mynydd Go Race Plus yn ‘ymarfer’ ar gyfer cyfresi rasys MBS Cymru ac MBS Prydain. Y bwriad ydi i chi arfer â rasio am gyfnod hirach na fuasech chi mewn ras Go Race cyffredin. Bydd y rasys yn cael eu cynnal ar y cyrsiau Go Race arferol, ond yn para cyfnod penodol + 1 lap. Er enghraifft, mae beicwyr yr oedran ieuenctid (youth) yn rasio am 50 munud + 1 lap; mae beicwyr oedran llencyndod (juvenile) yn rasio am 40 munud + 1 lap. Ac felly ymlaen i lawr at y rhai dan 8 sy’n rasio am 10 munud + 1 lap. Os oes yna feicwyr yn yr oedran 16+  sydd am ddod acw i ymarfer, mae croeso iddyn nhw ymuno â’r rasys ieuenctid (mae’n ddrwg gen i, ond dydi hyn ddim yn cynnwys dad a mam neu oedolion eraill). Mae yna hefyd adran yng nghyfres rasys MBS Cymru o’r enw ‘16+ Go MTB’. Mae’r adran yma ar gyfer beicwyr sydd heb rasio o’r blaen, neu heb gystadlu ar y lefel ranbarthol; mi fydd eu ras nhw dros y cwrs llawn. Bydd y rhai sydd wedi arfer â rasio yn yr oedran yma’n cystadlu yn y rasys iau (junior). Ac unwaith eto, mae croeso i bawb sydd am gystadlu yn yr oedran yma ddod i’r rasys Go Race Plus i ymarfer.

Beicio Mynydd Go Race Plus

Chwefror 19eg - Nant Bwlch yr Haearn LL27 0JB

Mawrth 18fed – Coed y Brenin LL40 2HR (y diwrnod yng ngofal Dreigiau Coed y Brenin)

Cofrestru ac ymarfer yn dechrau am 9.00. Y ras gyntaf am 10.30. Y tâl am gystadlu a’r oedrannau yr un fath ag yn y rasys beicio mynydd Go Race arferol. Does yna ddim rasus prawf amser yn y rowndiau yma.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Mike Tong mike.tong@welshcycling.co.uk